Langkah Memulakan Perniagaan: Nilai Kekuatan & Kelemahan

Julai 19, 2007

ELEMEN paling penting untuk anda memulakan perniagaan sebenarnya berada pada diri anda sendiri. Ianya adalah tentang kekuatan dan kelemahan anda. Elemen ini perlu dikenalpasti dan dinilai sebagai asas dalam mencorakkan perniagaan yang hendak dimulakan.

Secara prinsip, perniagaan hendaklah dibina berasaskan kekuatan yang ada. Namun pada masa yang sama, kekuatan tersebut hendaklah dipadankan pula bertepatan dengan kelemahan anda. Contohnya; anda mungkin mempunyai modal yang besar untuk memulakan sebuah industri, tetapi anda kurang berpengetahuan dalam industri berkenaan. Oleh itu, kejayaan industri tersebut akan bergantung kepada bagaimana anda dapat memanipulasi kekuatan (kewangan) yang ada dan mengurus kelemahan (kurang pengetahuan) dengan seimbang serta menjurus kearah objektif yang hendak dicapai.

Antara perkara yang perlu dinilai secara  jujur dalam mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anda sebagai langkah memulakan perniagaan ialah:

a.          Komitmen

Adakah anda mampu memberikan komitmen yang diperlukan dalam perniagaan nanti?

Komitmen merupakan perkara pertama yang patut difikirkan kerana ianya berkait dengan kesanggupan dan kemampuan anda untuk melaksanakan perniagaan. Komitmen boleh diukur berasaskan faktor-faktor berikut: 

~   Tujuan (kenapa) anda menceburi perniagaan.

~   Minat anda.

~   Tahap kesihatan fizikal anda.

~   Kesediaan mental anda.

~   Ruang masa yang anda ada di samping laibiliti sediaada.

b.          Pengetahuan & Pengalaman

Adakah anda mempunyai pengetahuan berkenaan perniagaan yang akan diceburi? 

Adalah lebih baik jika menceburi perniagaan yang berasaskan bidang pendidikan / kelulusan dan pengalaman yang anda ada. Pengetahuan / kepakaran dalam sesuatu bidang khusus yang dimiliki boleh dijadikan aset yang berguna dalam menggerakkan perniagaan.

Sekiranya pengetahuan khusus anda bukan dari bidang kewangan, perlu diberi perhatian bahawa sekurang-kurangnya pengetahuan asas tentang kewangan sangat berguna dalam mengendalikan perniagaan. Seterusnya, pengetahuan dan kesedaran anda terhadap isu-isu semasa berkaitan perniagaan juga amat membantu dalam menjana pertumbuhan perniagaan.

c.          Kemampuan Kewangan

Adakah anda mempunyai sumber dan mobiliti kewangan yang baik?

Kewangan adalah penggerak aktiviti perniagaan. Kewangan yang kukuh membolehkan anda melengkapkan infrastruktur dan fasiliti yang diperlukan semasa memulakan perniagaan dan juga perkembangan seterusnya. Selain daripada modal persendirian, kemudahan kewangan dari sumber-sumber lain juga perlu dikenalpasti terlebih dahulu.

d.          Kualiti Peribadi

Adakah anda mempunyai kualiti peribadi seorang peniaga?

Untuk berjaya dalam perniagaan anda seharusnya cergas, dedikasi, disiplin, bermotivasi, tekun, praktikal , realistik dan seumpamanya. Lebih dari itu, dunia perniagaan menemukan anda dengan keadaan-keadaan tekanan yang memerlukan anda menghadapinya dengan sabar dan bijak membuat keputusan. Kualiti peribadi adalah aset penting yang dapat memangkin perniagaan anda ke arah kejayaan. 

e.              Rangkaian & Hubungan

Adakah anda mempunyai rangkaian dan hubungan perniagaan yang baik?

Perniagaan memerlukan proses interaksi. Selain secara dalaman, mempunyai rangkaian yang luas dan hubungan yang baik samaada dengan individu atau organisasi luaran merupakan satu kelebihan. Ianya akan membantu anda dari berbagai aspek sumber dan fasiliti supaya anda dapat melaksanakan aktiviti perniagaan dengan lebih sempurna.

Mengenalpasti serta menilai kekuatan dan kelemahan tersebut boleh dilakukan sendiri atau dengan bantuan orang lain yang berpengetahuan dalam perniagaan. Proses penilaian ini bukanlah satu halangan memulakan perniagaan sekiranya banyak kelemahan ditemui. Sebaliknya, ia adalah sebagai proses persediaan untuk mengkaji apakah kelemahan yang ada akan dapat ditangani supaya tidak mendatangkan masaalah dalam perniagaan yang akan diceburi. 

SEKIRANYA berkemampuan, maka langkah seterusnya dalam perancangan dan pembentukan strategi-strategi perniagaan yang berkaitan bolehlah diteruskan.

Advertisements

Anugerah Khidmat Cemerlang – Pembohongan Terancang?

Julai 12, 2007

KENYATAAN MB Selangor,  Mohd Khir Toyo, pada.9 Julai 2007 bahawa pemberian Anugerah Khidmat Cemerlang (AKC) di kalangan kakitangan awam adalah satu pembohongan terancang telah mengejutkan banyak pihak. Khususnya, dua pemimpin kakitangan awam iaitu Tan  Sri Ismail (Ketua Pengarah JPA) dan Omar Osman (Presiden CEUPAC) tentulah merasa tercabar dengan dakwaan tersebut. Mereka dengan serta merta telah membuat kenyataan balas sebagai reaksi menafikan perkara tersebut. 

Mohd Khir mempunyai alasan sendiri untuk mendakwa sedemikian. Menurut beliau, amalan pemberian AKC tidak berdasarkan prestasi sebenar tetapi dengan cara mengikut giliran supaya semua kakitangan dapat merasa. Ianya juga berasaskan kenyataan PM, Abdullah Ahmad Badawi, bahawa sistem penyampaian perkhidmatan awam masih berada pada tahap yang rendah.

Kenyataan tersebut adalah umum, namun pada hakikatnya ada kebenaran. Sekiranya begitu ramai yang telah mendapat AKC, masakan kualiti perkhidmatan awam pada hari ini masih di takuk lama, sedangkan implementasi anugerah ini telah berjalan lebih 10 tahun.  

AKC adalah satu insentif kerajaan sebagai motivasi kepada kakitangan awam yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang dan menggalakkan kakitangan lain untuk mencapai tahap sedemikian. Sistem yang mempunyai garis panduan, kriteria dan prosedur ini adalah baik. Bagaimana pun, kaedah perlaksanaan oleh mereka yang bertanggungjawab dan pemantauan oleh pihak atasan itulah yang menjadikanya tidak berkesan. Ketua-ketua jabatan dan sub-unit yang diberi amanah melaksanakan penilaian bagi menentukan kakitangan yang layak menerima anugerah tersebut mestilah mematuhi serta memenuhi hasrat kerajaan dalam melaksanakan AKC. Mereka tidak patut membuat sistem sendiri dalam mencalonkan penerima yang layak.  

Reaksi yang biasa diperolehi apabila mempersoalkan kelemahan amalan penilaian bagi pencalonan AKC ialah ianya dibuat bukan mengikut kecemerlangan kerja, sebaliknya terdapat ciri-ciri pengukuran yang sempit serta unsur-unsur prajudis, antaranya seperti: 

 • Keutamaan senioriti – Kakitangan yang telah lama berkhidmat diberi keutamaan. Secemerlang mana pun kakitangan baru  tidak akan diambilkira selagi masa belum sampai.    
 • Pilih kasih – Bos (penilai) memilih kakitangan yang menjadi favourite kerana selalu membuat kerjanya (sesetengahnya kerja peribadi), persahabatan yang rapat atau ada hubungan persaudaraan. Kesannya, maka terdapatlah kakitangan yang sama kerap mendapat anugerah. 
 • Ada kuota – Setiap sub-unit jabatan (seksyen / bahagian) telah ditetapkan dari awal lagi bilangan / kouta bagi calon yang akan diberi anugerah. Kuota ditetapkan berkadar dengan bilangan staff. Maka setiap tahun sudah diketahui dari awal berapa ramai kakitangan yang cemerlang dan setiap tahun juga mesti ada sekian ramai kakitangan dari satu-satu seksyen / bahagian yang cemerlang, walaupun proses penilaian belum dibuat. 
 • Ikut giliran – Pemilihan dibuat mengikut giliran supaya semua kakitangan akhirnya berpeluang merasa anugerah. Semasa sesi pencalonan, senarai kakitangan yang belum pernah menerima anugerah akan dirujuk supaya mudah memilih calon atau menentukan giliran.  

Melalui pengamalan sedemikian, berbagai implikasi kurang sihat yang membataskan pencapaian prestasi boleh terjadi. Sesetengah kakitangan yang memang cemerlang boleh menjadi sebaliknya kerana demotivated, sesetengah kakitangan pula bersikap tidak perlu bekerja dengan cemerlang kerana anugerah akan diterima juga bila sampai giliran.  

Apa yang penting dalam perlaksanaan AKC ini ialah kaedah pemilihan yang bertepatan dalam menentukan penerima anugerah. Cemerlang adalah suatu nilai dan ianya berkait dengan kemampuan melaksanakan tugas, kepentingan kerja yang dilakukan, kualiti produk yang dihasilkan dan authenticity dalam pekerjaan oleh seseorang kakitangan. Untuk menilai ‘cemerlang’, ianya memerlukan ketelusan, kejujuran dan keadilan.   

SESUNGGUHNYA, objektif kepada satu sistem yang baik seperti AKC ini hanya dapat dicapai melalui proses perlaksanaan dan pemantauan yang efektif.


Harga Rokok & Reaksi Perokok

Julai 9, 2007

Kerajaan telah menaikkan duti eksais ke atas rokok sebanyak 3 sen lagi (kepada 15 sen) berkuatkuasa pada 2 Julai 2007 yang lalu. Selaras dengan tindakan tersebut, pengeluar rokok turut menaikkan harga rokok keluaran mereka. Pada 5 Julai, para perokok mula membayar dengan harga baru yang lebih tinggi bagi memperolehi bekalan rokok mereka. Kenaikan kali ini menyaksikan terdapat jenama biasa yang telah melepasi RM 9.00 bagi kotak 20 batang.

Soal kenaikan harga rokok ini bukan perkara baru kerana ianya telah berulang saban tahun. Bagi kerajaan, objektif menaikkan harga rokok sama saja, iaitu untuk mengurangkan bilangan perokok dan juga sebab kesihatan. Pada kali ini dihighlight pula dengan objektif untuk menghalang perokok baru khususnya kalangan generasi muda seperti pelajar sekolah yang dikatakan semakin ramai merokok. Dengan harga rokok yang mahal, diharapkan perokok akan berhenti (atau kurangkan) merokok, dan bagi pendatang baru mereka akan membatalkan hasrat untuk merokok.

Namun begitu, sejak bertahun-tahun bila harga rokok direvised semakin tinggi, disamping berbagai tindakan lain dan kempen yang dijalankan seperti larangan merokok di tempat awam dan kempen ‘tak nak merokok’, setakat manakah objektif kerajaan telah dapat dicapai?

Pada setiap kali kenaikan harga rokok, berbagai reaksi orang awam – pro dan kontra – dapat didengar. Di kalangan perokok, ramai yang mengaku akan terus merokok walau pun harga semakin mahal, ada yang akan mengurangkan bilangan rokok yang dihisap dan ada yang memberitahu akan bertukar kepada brand yang lebih murah. Sedikit sekali yang berazam akan berhenti merokok disebabkan kenaikan harga tersebut. 

Sebenarnya tidak mudah bagi perokok tegar untuk berhenti merokok. Bagi mereka merokok itu bukanlah penyakit ketagihan yang terlalu buruk seperti menghisap ganja dan mengambil dadah, tetapi semacam kemahuan dan keselesaan yang melengkapkan keadaan – – – merokok dapat  mengurangkan stress dan pada situasi tertentu membantu dalam menghasilkan ilham. Tanpa mengambilkira kesan mengenai berbagai kemungkinan penyakit, mereka merasakan suatu keadaan yang tidak lengkap tanpa merokok. 

Dari sudut ekonomi, perokok tegar biasanya tidak akan berkira sangat dalam berbelanja untuk mendapatkan bekalan rokok mereka walaupun harga dinaikkan. Mereka akan tetap memperuntukkan bajet untuk bekalan rokok mereka kerana ianya telah dianggap sebagai keperluan. Tetapi, bagi kerajaan, menaikkan duti eksais (menyebabkan harga rokok naik) merupakan satu punca untuk meningkatkan sedikit pendapatan negara.

 Walau apa pun objektifnya, pihak kerajaan perlulah mengawal harga rokok supaya berada pada tahap yang sewajarnya. Sungguh pun harga rokok yang murah mungkin mengekalkan perokok tegar dan menggalakkan perokok baru, tetapi harga rokok yang terlalu mahal pula mungkin  membawa kepada gejala-geala sosial yang lain, antaranya seperti peningkatan demand terhadap rokok ‘haram’ yang seterusnya menggalakkan aktiviti penyeludupan rokok ke dalam negara.

Apakah tindakan terbaik oleh kerajaan bagi kebaikan kira-kira 3.8 juta perokok di negara kita ini?


Pengurusan Hiraki & Kelemahannya

Jun 19, 2007

(Tulisan ini adalah respond kepada sdr. Amer Yusri – pelajar BBA – yang meminta penerangan ringkas mengenai pengurusan hiraki dan masaalah daripadanya).

SESEBUAH organisasi formal mempunyai struktur organisasi yang dibentuk melalui proses pengorganisasian, di mana sistem organisasi dibahagikan kepada beberapa fungsi dan peringkat kuasa tertentu bagi mengadakan satu proses pentadbiran yang efisen untuk mencapai objektif. Pembahagian fungsi dan peringkat kuasa tersebut ditunjukkan dalam carta organisasi yang mengandungi struktur hiraki jawatan-jawatan utama dan juga dalam unit-unit di organisasi.

Pengurusan hiraki merupakan gelagat dan amalan pengurusan yang terbit daripada struktur organisasi yang berhiraki tersebut. Pengurusan ini memberi penekanan kepada metodologi analitik dan reductionism. Mengikut pendekatannya, prestasi organisasi akan menjadi optima apabila fungsi indinvidu dapat dioptimakan.  Bagaimana pun, pengurusan ini lebih berjaya dalam keadaan persekitaran yang stabil sahaja.

Dalam persekitaran mikro dan makro organisasi yang berubah-ubah, terdapat masaalah-masaalah yang biasa dikaitkan sebagai kelemahan daripada amalan pengurusan ini, antaranya ialah:

a.     Terlalu banyak kawalan (akta, peraturan, pekeliling, dll.) yang menjadikannya bentuk pengurusan yang tidak fleksibel. Sesetengah kawalan pengurusan pula adalah unnecessary dan tidak bertepatan dengan fungsi dan aktiviti teknikal bahagian / seksyen / unit hingga menimbulkan masaalah perlaksanaan kerja. Justru, melahirkan suasana kerja yang kurang dinamik dan menghindarkan perubahan.

b.    Accountability yang rendah / sempit di kalangan pengurus di mana mereka lebih terikat kepada mencapai prestasi dan objektif bahagian / seksyen / unit  mereka sendiri sahaja.

c.    Social isolation di kalangan pakar-pakar. Mereka cenderung dan bagus bekerja di kalangan mereka yang sama fungsi sahaja, tetapi kurang berkebolehan dalam berinteraksi dan melaksanakan tugas dengan kumpulan lain yang berbeza fungsi.

d.    Halangan komunikasi yang ketara di antara peringkat-peringkat / aras pengurusan yang terlalu banyak dalam struktur hiraki. Masaalah birokrasi ini membawa kepada tahap efisensi pengurusan dan pencapaian produtiviti yang rendah.

e.    Penekanan kepada prestasi oleh pihak atasan terhadap subordinat adalah melalui kaedah yang terbahagi dan tidak terselaras.    

f.     Kurang tanggungjawab cross-functional di kalangan subordinat kerana pihak atasan menilai prestasi mereka melalui kaedah pengukuran yang sempit.

g.     Tidak mengambil berat tentang customer value kerana para pengurus  merasakan elemen tersebut adalah tanggungjawab sampingan, malah ianya menjadi tugas subordinat.

Keketaraan masaalah atau kelemahan pengurusan hiraki di atas adalah bergantung kepada bagaimana pembahagian fungsi dan kuasa dibentuk dalam struktur organisasi itu sendiri. Umumnya, lagi tinggi aras hiraki pengurusan, lagi ketara masaalah / kelemahannya. Namun di sebaliknya, sesetengah organisasi membentuk sistem pengorganisasian berasaskan kepada faktor-faktor lain yang lebih luas daripada faktor efisensi perkhidmatan semata-mata, antaranya seperti keperluan sosial dan dasar kerajaan pada sesuatu masa.  


Perkhidmatan Pelanggan: Tingkatkan Komitmen Pekerja

Jun 14, 2007

DALAM usaha mencapai tahap perkhidmatan pelanggan yang cemerlang melalui ciri-ciri mesra pelanggan, selain daripada menambahbaik proses hubungkait produk-pelanggan, satu lagi tindakan proaktif yang boleh kita lakukan ialah dengan meningkatkan tahap komitmen pekerja terhadap perkhidmatan pelanggan. 

Sebagaimana pentingnya pekerja sebagai tenaga dalam membantu organisasi mencapai objektif, maka komitmen mereka terhadap perkhidmatan pelanggan merupakan satu elemen yang perlu sentiasa diberi perhatian.  Untuk itu, aspek dalaman dan luaran elemen ini perlulah dinilai serta dibuat penambahbaikan dari masa ke semasa.

r     Aspek dalaman adalah berkenaan tahap perkhidmatan pekerja kepada pelanggan di dalam organisasi kita sendiri (pelanggan dalaman). Proses penyediaan sesuatu produk biasanya melibatkan aktiviti yang dijalankan oleh beberepa unit / bahagian yang berlainan. Oleh itu, pelanggan dalaman ialah unit / bahagian yang menerima output daripada satu unit lain untuk meneruskan proses penyediaan produk.

Dalam hal ini, pekerja berkenaan perlu diberi kefahaman bahawa pelanggan dalaman juga sama pentingnya dengan pelanggan luaran (di pasaran) yang menggunakan produk. Mereka perlu menyedari bahawa proses kerja yang mereka laksanakan, yang melibatkan beberapa unit / bahagian tersebut, akan menentukan kualiti produk yang akan dikemukakan kepada pelanggan luaran.

r     Aspek luaran pula adalah berkenaan dengan tahap perkhidmatan oleh pekerja yang berhadapan secara langsung dengan pelanggan. Mereka perlu diberi kefahaman bahawa mereka mewakili perniagaan kita dalam menawarkan produk kepada pelanggan, dan pelanggan pula menilai perniagaan kita melalui tahap perkhidmatan yang ditunjukkan oleh mereka.

Justru, untuk meningkatkan komitmen pekerja dalam kedua-dua aspek tersebut, mereka perlu dijelaskan apakah matlamat kita dalam perkhidmatan pelanggan. Mereka juga perlu dipandu dengan peraturan serta prosedur yang kita tetapkan supaya dapat menjalankan tugas bersesuaian dengan bentuk perkhidmatan pelanggan yang kita mahukan.

PADA masa yang sama, sebagai motivasi untuk menggerak dan mengekalkan tahap komitmen pekerja seperti yang dikehendaki, mereka harus diberi galakan, pengiktirafan dan habuan yang setimpal dengan setiap kebolehan, sumbangan dan kejayaan mereka dalam membantu organisasi mencapai objektif.


Idea Memulakan Perniagaan: # 2– Ubahsuai Produk Di Pasaran

Mei 25, 2007

SELAIN daripada Mengenalpasti Gelagat Pengguna, satu lagi kaedah yang juga praktikal untuk kita gunakan sebagai idea bagi memulakan sesuatu perniagaan ialah dengan mengubahsuai produk yang sediaada di pasaran.

Seorang kawan saya yang telah lama berniaga pernah memberitahu: ‘kebanyakan idea bisnes yang baik bukannya original, tetapi ubahsuaian daripada idea orang lain’.

Selaras dengan itu, kita boleh mendapatkan idea dengan memerhati berbagai produk yang terdapat dan digunakan oleh pengguna di persekitaran kita. Kita juga boleh melihat di warung-warung, kedai-kedai, pasar malam atau di super / hyper market, atau pun melayari halaman internet, yang menjual berbagai barangan / aksesori / servis. Seterusnya, gunakan kreativiti kita untuk mengubahsuai mana-mana produk tersebut yang difikirkan kompetitif untuk diniagakan.

Antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan terhadap produk sediaada ialah seperti berikut:

 • Mengubah warna, bahan buatan atau rupabentuk.
 • Menjadikan lebih besar / kecil atau lebih berat / ringan.
 • Menambahbaik kegunaan, keupayaan atau tahap keselamatan.
 • Menjadikan lebih laju / perlahan.
 • Meningkatkan / mengurangkan tahap kualiti.
 • Menambah / mengurangkan kuantiti  
 • Menjadikan lebih mudah di bawa atau disimpan.
 • Memudahkan cara pembaikan, senggaraan atau pembersihan.
 • Meningkatkan lagi tahap keselesaan.
 • Menambah ciri-ciri baru.
 • Memudahkan cara kendalian, penghantaran atau pembukusan.
 • Meluaskan lagi fungsi kegunaan.  

Perlu diberi perhatian bahawa setiap pengubahsuaian yang kita lakukan kepada produk sediaada tersebut, tumpuan kita mestilah kepada faktor keperluan di pasaran dan penerimaan oleh pengguna sasaran selepas ianya diubahsuai.

Contohnya, kita mengurangkan kualiti produk supaya dapat dijual dengan lebih murah; atau kita mengubah warna, bahan buatan atau rupabentuk supaya lebih digemari atau sebagai alternatif untuk dipilih oleh pengguna; atau kita mengurangkan kuantiti menjadikan pekej yang lebih kecil supaya produk lebih portable atau boleh dijual dengan pekej yang lebih murah serta mampu dibeli oleh sesetengah golongan pengguna.

AKHIRNYA, walau sejauh mana kita berinovasi dan melahirkan idea kreatif melakukan pengubahsuaian, kita juga harus berwaspada mengenai prinsip berikut: ‘Seorang pencipta/pereka yang handal tidak semestinya seorang peniaga yang baik’. Oleh itu, untuk memulakan sesuatu perniagaan, lengkapkan juga diri kita dengan keupayaan-keupayan lain yang diperlukan untuk mengurus perniagaan.


Idea Memulakan Perniagaan: # 1 – Kenalpasti Gelagat Pengguna

Mei 5, 2007

SALAH satu tindakan yang biasa disarankan dalam strategi pemasaran ialah mengenalpasti trend pengguna supaya produk yang kita pasarkan dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemahuan pengguna.

Sebenarnya, kita juga boleh menggunakan konsep tindakan tersebut sebagai langkah dalam mencari idea bagi memulakan sesuatu perniagaan. Apa yang perlu kita lakukan ialah membuat pemerhatian / kajian dan mengenalpasti gelagat pembelian oleh pengguna (samaada individu atau organisasi) sebagai input kepada ‘apakah produk yang akan kita jual, yang diperlukan dan akan dibeli oleh pengguna’.

Untuk itu, kita perlu menjawab beberapa persoalan tentang gelagat pembelian oleh pengguna untuk dipadankan dengan keupayaan kita dalam memulakan perniagaan. Antaranya adalah seperti berikut: 

 • Apakah produk yang sering dibeli oleh pengguna?

Mungkin kita boleh:

       Menjual produk yang sama (kerana ramai pembeli).

       Mengadakan dan menjual produk yang setanding serta menawarkan variety yang pelbagai sebagai alternatif kepada pengguna. 

 • Apakah produk yang dibeli oleh pengguna dalam jumlah yang banyak?

Mungkin kita boleh:

       Menjual produk yang sama dengan mengadakan tawaran pekej dan harga yang lebih menarik.

       Menawarkan produk yang setanding, dalam variety serta pekej yang berbagai sebagai alternatif kepada pengguna.   

 • Kenapa pengguna membeli sesuatu produk?

Adakah ianya kerana kualiti, harga, attribute, performance, dsb.?

       Mungkin kita boleh memenuhi kriteria yang menjadi pilihan pengguna tersebut. 

 • Apakah produk yang pengguna mahu tetapi mereka tidak dapat beli?

Adakah kerana produk tersebut tiada di pasaran / di kawasan pengguna atau kerana harganya terlalu mahal?

Mungkin kita boleh:

       Menyediakan produk (samaada membuat, membeli / mengimport) untuk memenuhi kehendak pengguna.

       Menawarkan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah. 

 • Apakah produk yang pengguna beli tetapi tidak berpuashati?

Mungkin kita boleh:

       Menyediakan produk baru yang setanding atau lebih baik yang menetapi kemahuan pengguna.

       Mengubahsuai produk yang sediaada di pasaran.   

 • Di mana, bila dan bagaimanakah pengguna membeli sesuatu produk?

Mungkin kita boleh:

       Menjual produk berkenaan di tempat yang sama (sanggup bersaing) atau di tempat lain (mengelak persaingan) atau menyediakan posisi jualan yang lebih strategik.

       Membuat jualan murah, tawaran promosi atau diskaun pada masa-masa tertentu (umpamanya di hujung dan awal bulan atau musim perayaan).

       Mengadakan fasiliti (spt. kaedah bayaran dan penghantaran) yang lebih baik bagi memudahkan pengguna memperolehi produk.  

 • Apakah produk sampingan / lanjutan yang diperlukan pengguna?

Mungkin kita boleh mencipta dan menjual produk sampingan (spt. aksesori & perhiasan) dan produk lanjutan (spt.  tempat menyimpan, alat memudahalih, alat keselamatan, tempat alas/lapik) kepada produk yang sediaada di pasaran.

Umumnya, bagi kesejahteraan perniagaan jangka panjang, apabila kita ingin menawarkan sesuatu produk (samaada produk yang sama di pasaran atau produk alternatif), kita patut mengutamakan aspek kualiti berbanding dengan harga rendah. Selain itu, kita juga patut menghindarkan daripada persaingan harga yang melampau dan bertanding dengan pesaing yang jauh lebih berupaya dari kita.